α) Με αντικαταβολή μετρητών (όπου αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί)

β) Με κατάθεση σε λογαριασμό της:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR770 1720 99000 509904 9760 170

ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR31 014 0 137 029 200 200 200 6577

ΕUROBANK ΙΒΑΝ: GR11 026 0058 0000 13 0200 628 707

Το όνομα του Δικαιούχου στους λογαριασμούς είναι MAΡΤΙΝ ΣΠΥΡΟΣ

Στην περίπτωση που γίνει κατάθεση από άλλη τράπεζα σε οποιοδήποτε από τους παραπάνω λογαριασμούς να υπολογίσετε και επιπλέον 4 Ευρώ στην κατάθεσή σας λόγο εμβασματικών εξόδων των τραπεζών.

Για Παράδειγμα εάν κάνετε κατάθεση από λογαριασμό Πειραιώς σε Πειραιώς κάνετε κατάθεση το σύνολο της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση που κάνετε κατάθεση από Eurobank σε Πειραιώς θα κάνετε επιπλέον κατάθεση 4 Ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν γίνουν κατάθεση τα 4 Ευρώ που είναι τα εμβασματικά έξοδα θα κρατήσουμε την παραγγελία σας σε αναμονή μέχρι να εξωφληθεί το ποσό.